Ikonográfia

Az adatbázisunk lehetővé teszi az összegyűjtött anyag tematikus és stilisztikai vizsgálatát, továbbá egyes csoportok datálását, valamint a regionális különbségeik megismerését.

Az ikonográfiai vizsgálatok szempontjából megállapíthatjuk, hogy a pecséthengerek stílusát és ábrázolási témáit a mezopotámiai hagyományokat ápoló asszír és babilóni kultúra szerepe mellett a különböző környező kultúrák ikonográfiai hagyományai (például az urartui, elámi, valamint a zagroszi hegyvidék kultúrái) is meghatározták. Emellett kölcsönzött és másodlagos (például egyiptomi, föníciai, késő-hettita, észak-szíriai) motívumok is fellelhetők rajtuk, melyek e korszak pecséthengereinek tanulmányozását egyrészt színesebbé teszik, másrészt tovább árnyalják a képet, ami lehetőséget ad egy osztályozás és egy összehasonlító elemzés megvalósításához.

Az óperzsa kori, ún. Akhaimenida darabok bevonásával tesszük teljessé az i.e. I. évezredi pecséthengerek korpuszát.

Elsődlegesen a múzeumi kutatások során készült modern pecséthenger-lenyomatok ábrázolásaira koncentrálva, továbbá az azokról készített illusztrációink segítségével összehasonlíthatóvá válnak a pecséteken ábrázolt alakok. Ezeket a szobrászati alkotásokról (főként reliefekről) és terrakottákról ismert, azonos típusú alakokkal vetjük egybe. A stilisztikai és tematikai elemzések eredményei alapján igyekszünk a pecsétábrázolások alapján feltárt újdonságokat az újasszír és újbabilóni művészetben hasznosítani, továbbá a korábbi, a szobrászat és kisplasztika eredményeire fókuszáló képi világot gazdagítani, ezzel a korabeli képi világról összetettebb, árnyaltabb képet nyújtva.

© Lendület kutatócsoport - MTA ELTE Budapest
© developed by Agost Kilian | vvortex.hu