Célkitűzések

Az újasszír, újbabilóni és óperzsa kori pecséthengerek kutatását megnehezíti számunkra, hogy a rendelkezésre álló anyag döntő része nem régészeti ásatásból származik. Emellett viszonylag kevés olyan feliratos darab áll a rendelkezésünkre, amely a tárgy tulajdonosáról, készítési idejéről vagy használati közegéről közöl információkat. A pecsétlenyomatokat hordozó agyagtáblák bár gyakran keltezhetők és lokalizálhatók, a rajtuk lévő pecsétábrázolások gyakran csak részleteket tartalmaznak vagy töredékes állapotban maradtak fent, ami nem elegendő egy ikonográfiai elemzés elvégzéséhez. Mindezek mellett fontos megemlíteni, hogy az i.e. I. évezredben a pecséthengerek a korábbi időszakokhoz képest az egész elő-ázsiai térségben feltűnnek, tulajdonosaik különböző etnikumúak és társadalmi helyzetűek voltak, s a tárgyakat számos szerepkörben használták, aminek következtében a tárgyakat vélhetően nagy számban, valamint eltérő minőséggel gyártották.

Mivel a nagy birodalmak – az Újasszír, Újbabilóni, illetve Akhaimenida Birodalom – korára (i.e. 1000–300) keltezett pecséthengerek korpusza – talán a fent, röviden ismertetett tényezők miatt – eddig még nem került összegyűjtésre, a jelen program fő célkitűzése a mintegy 5500 újasszír, újbabilóni és óperzsa kori pecséthengert tartalmazó, angol nyelvű, elektronikus adatbázis elkészítése volt, amelyet elsődlegesen ikonográfiai szempontok alapján osztályozva mutatunk be e honlapon.

A kijelölt periódus teljes anyagát kívánjuk vizsgálni a rendelkezésre álló adatok összegyűjtésével, illetve a tárgyak osztályozásával. A választott téma szempontjából az adatbázis számos újdonsággal szolgál, hiszen a korábbi assziriológiai, illetve Mezopotámia és Perzsia anyagi kultúrájával, valamint művészetével foglalkozó kutatások keretein belül hasonló jellegű kezdeményezés még nem született.

Az adatbázis létrehozásán kívül célunk még a Bibliothèque national de France és a Szépművészeti Múzeum vonatkozó tárgycsoportjának önálló katalógusokban történő kiadása, melyek azon megközelítőleg 400 publikálatlan pecséthenger ötödét képezik, amelyeket az elmúlt években a világ több mint harminc múzeumában kerültek közvetlenül tanulmányozásra. Emellett külföldi egyetemekkel, múzeumokkal és kutatócsoportokkal történő megállapodások keretében, illetve nemzetközi projektekben történő együttműködések során kívánjuk a kutatásainkat kiszélesíteni, s az eredményeinket közzétenni. A projektünk részét képezi továbbá az újasszír és újbabilóni kori istenvilágot bemutató időszaki kiállítás megrendezése a Szépművészeti Múzeumban.

© Lendület kutatócsoport - MTA ELTE Budapest
© developed by Agost Kilian | vvortex.hu